Services (ondersteuningsmogelijkheden voor clubs)

Vanuit het Sportakkoord zijn sportservices opgesteld. Dit zijn cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, en nog veel meer. Wanneer jouw gemeente een Lokaal Sportakkoord heeft, dan ligt het voor de hand dat je deze service voordeliger dan ooit kunt (laten) afnemen! Vaak hebben we het zelfs over gratis. De services zijn in te delen in thema’s:

  • Vitale Sport- en Beweegaanbieders > Je kunt hierbij denken aan allerlei services die een vereniging vitaler kunnen maken met onderwerpen zoals vrijwilligers, leden, sponsoring, communicatie, strategie, lokaal samenwerken, en nog veel meer.
  • Vaardig in Bewegen > Je kunt hierbij denken aan sport specifieke trainerscursussen en/of -opleidingen.
  • Positieve Sportcultuur > Je kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals pedagogisch handelen, omgang met specifieke doelgroepen, gezondheid op de club, omgaan met pesten, en nog veel meer.
  • Inclusief Sporten en Bewegen > Je kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals fondsenwerving in de gehandicaptensport, hoe sport in te zetten voor kwetsbare doelgroepen, het optimaal begeleiden van sporters met auditieve of communicatieve beperkingen, en nog veel meer.
  • Duurzame Sportinfrastructuur > Je kunt hierbij denken aan een service die gaat over verduurzaming van jouw sportaccommodatie.

Adviseur Lokale Sport

De Adviseur Lokale Sport vraagt niet meer de services aan, maar zorgt voor de loketfunctie in jouw gemeente. Daarvoor kun je contact opnemen met Allard Donker via allard.donker@adviseurlokalesport.nl.

Lokale clubondersteuner

Benieuwd naar meer informatie over de andere (subsidie)kansen van het Lokaal Sportakkoord? Neem contact op met de lokale clubondersteuner in jouw gemeente.

Lokaal Sportakkoord

Contactpersoon vanuit Sport Fryslân

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl