Jong geleerd, oud gedaan

Jong geleerd, oud gedaan

Jong geleerd, is oud gedaan. Er is geen spreekwoord dat meer van toepassing is op sport. En hoe kun je nou beter leren dan door te doen? Vandaar dat Sport Fryslân volop sportclinics en sportdagen organiseert op scholen voor speciaal onderwijs.

Waarom is sport op school belangrijk?

Waarom is sport op school belangrijk?

Veel leerlingen maken door middel van een clinic of sportdag kennis met verschillende sporten. We merken dat ze leren ontdekken welke sport ze écht leuk vinden en bij hun past. En daarnaast ervaren ze ontzettend veel plezier. Deze positieve ervaringen met sport dragen bij om de stap naar structureel sporten bij een vereniging te maken. Dat is tenslotte het uiteindelijke doel waar we naar toe werken.

Welke scholen kunnen meedoen?

Welke scholen kunnen meedoen?

De volgende scholen voor speciaal onderwijs komen in aanmerking voor deze activiteiten:

  • Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML)
  • Mytylonderwijs
  • Scholen voor praktijkonderwijs (VMBO)

Waar kan Sport Fryslân jou mee helpen?

Sport Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen op een leuke manier kennismaken met verschillende sporten. Daarom helpen we Friese scholen graag met:
• het organiseren van een sportclinic op school, zoals bijvoorbeeld freerunning, survival of judo.
• het geven van advies voor beleid op school rondom het thema sport en bewegen.

Wil je ook een leuke sportdag organiseren voor je school? Schakel Sport Fryslân in. Plezier gegarandeerd!

Neem contact om met ons:

Marije Plantinga, Projectleider
06 51 75 12 07 06 51 75 12 07 / marije@sportfryslan.nl