Onze buurtsportcoaches

Onze buurtsportcoaches

Met het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ investeert het ministerie van VWS in extra buurtsportcoaches. De buurtsportcoach is de verbindende schakel tussen gemeente, onderwijs, sportverenigingen en welzijn- en zorginstellingen in de gemeente. Met onze 43 buurtsportcoaches zorgt Sport Fryslân er voor dat Friesland in beweging komt.

Wat doen buurtsportcoaches?

Wat doen buurtsportcoaches?

Onze buurtsportcoaches zijn de helpende handen om het sportbeleid binnen de gemeente handen en voeten te geven. Buurtsportcoaches kun je als gemeente inzetten op diverse terreinen als sport, onderwijs, welzijn, zorg, kinderopvang, jeugdzorg of het bedrijfsleven. Ze helpen je bij het:
• verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
• zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van na- en tussenschoolse sport- en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs.
• ondersteunen en versterken van sportverenigingen.
• bevorderen en initiëren van sport- en beweegactiviteiten voor niet- of minder-actieve inwoners.

Fryslân in beweging

Fryslân in beweging

Voor de buurtsportcoaches is Sport Fryslân de werkgever. Samen met 13 Friese gemeenten helpen wij de lokale sport- en beweegaanbieders om inwoners in beweging te krijgen. Onze buurtsportcoaches zorgen voor:
• een gevarieerd aanbod van buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten op basisscholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen.
• kwalitatief goede beweeglessen op basisscholen.
• sport- en beweegactiviteiten voor mensen die niet tot weinig bewegen.

Buurtsportcoach Academy Noord

Buurtsportcoach Academy Noord

Buurtsportcoaches kunnen zich aansluiten bij het platform Buurtsportcoach Academy Noord. Buurtsportcoaches die op de hoogte willen blijven van nieuws, scholingsaanbod en meer willen weten van ervaringen van buurtsportcoaches uit Friesland, Groningen en Drenthe, kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief.  Lees hier de meest recente nieuwsbrief.

De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches. Dit kan hun helpen in het dagelijks werk: mensen in beweging te krijgen.

Betrokken organisaties

De Buurtsportcoach Academy Noord is een initiatief vanuit SportKracht Noord. Hierin zijn vertegenwoordigd: Sport Fryslân, SportDrenthe, Topsport NOORD, NOC*NSF, VSG Noord, het district KNVB Noord, de Hanzehogeschool Groningen Instituut Sportstudies en VNO-NCW Noord.

Cijfers uitvoeren sportbeleid

Sport Fryslân heeft 43 buurtsportcoaches in dienst.

Onze buurtsportcoaches zijn in 13 Friese gemeenten actief.

Waar kan Sport Fryslân jou mee helpen?

Heeft jouw gemeente behoefte aan helpende handen in het veld? Onze buurtsportcoaches staan klaar om aan de slag te gaan. Zij kunnen je helpen bij:
• het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
• ondersteunen en versterken van sportverenigingen.
• bevorderen en initiëren van sport- en beweegactiviteiten voor niet- of minder-actieve inwoners.

Sport Fryslân inschakelen om je te helpen bij het inzetten van buurtsportcoaches?

Neem contact met ons op:

Remco den Dulk, Regiomanager
06 48 34 28 45 06 48 34 28 45 / remco@sportfryslan.nl

Wil jij sportbeleidsadvies op maat?