De buurtsportcoach verbindt

De buurtsportcoach verbindt

Met het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ investeert het ministerie van VWS in extra buurtsportcoaches. Bij Sport Fryslân zijn nu al meer dan 45 buursportcoaches in dienst. Deze buurtsportcoaches zijn de verbindende schakel tussen gemeente, onderwijs, sportverenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen in de gemeente.

Fryslân in beweging

Fryslân in beweging

Buurtsportcoaches helpen de gemeente hun sportbeleid handen en voeten te geven. Gemeentes zetten buursportcoaches in op terreinen zoals sport, onderwijs, welzijn, zorg, kinderopvang, jeugdzorg en het bedrijfsleven. Voor de buurtsportcoaches is Sport Fryslân de werkgever. Samen met 13 Friese gemeenten helpen zij de lokale sport- en beweegaanbieders om inwoners te laten sporten en bewegen.

Buurtsportcoaches helpen bij het:

Buurtsportcoaches helpen bij het:

  • verbeteren van de kwaliteit van bewegingsonderwijs.
  • aanbieden van tussenschoolse en naschoolse beweegactiviteiten op kinderopvangcentra, peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs.
  • ondersteunen en versterken van sportverenigingen.
  • initiëren en bevorderen van beweegactiviteiten voor inwoners die niet of weinig bewegen.

Buurtsportcoach Academy Noord

Buurtsportcoach Academy Noord

Buurtsportcoaches kunnen zich aansluiten bij het platform Buurtsportcoach Academy Noord als zij op de hoogte willen blijven van nieuws, scholingsaanbod en de ervaringen van buurtsportcoaches uit Friesland, Groningen en Drenthe. De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches. Dit kan hen helpen in het dagelijks werk: mensen in beweging brengen.

Betrokken organisaties
De Buurtsportcoach Academy Noord is een initiatief vanuit SportKracht Noord. Hierin zijn vertegenwoordigd: Sport Fryslân, SportDrenthe, Topsport NOORD, NOC*NSF, VSG Noord, het district KNVB Noord, de Hanzehogeschool Groningen Instituut Sportstudies en VNO-NCW Noord.

Cijfers uitvoeren sportbeleid

buurtsportcoaches zijn bij Sport Fryslân in dienst.

Friese gemeenten profiteren van de hulp van onze buurtsportcoaches.

Heeft jouw gemeente behoefte aan helpende handen?

De buurtsportcoaches staan klaar om aan de slag te gaan. Kijk onderaan op de medewerkerpagina voor hun contactgegevens.

Hulp bij de inzet van buurtsportcoaches

Sport Fryslân kan jullie gemeente ondersteunen bij de inzet van buurtsportcoaches. Remco den Dulk staat jullie daarvoor graag te woord.

Remco den Dulk, Regiomanager
06 48 34 28 45 06 48 34 28 45 / remco@sportfryslan.nl

Mail nu