Wat zijn de voordelen van Stichting Fit in Fryslân?

Wat zijn de voordelen van Stichting Fit in Fryslân?

Het is belangrijk dat de beweeggroepen waarvan u deel uit maakt, blijft bestaan. Dit kunnen we waarborgen door de komst van de Stichting. We zorgen naast het behoud van de beweeggroepen ook voor de kwaliteit van de beweeggroepen. Dit houdt in:

  • Passend en lokaal beweegaanbod.
  • Goed geschoolde docenten.
  • Vervanging bij ziekte van de docent.
  • Voldoende passend beweegmateriaal.