Quitclaim informatie

Door akkoord te gaan met een quitclaim geef je een organisatie (in dit geval Sport Fryslân) toestemming om beeldmateriaal waar jij herkenbaar op staat te gebruiken. Hieronder zie je de uitgebreide uitleg hoe Sport Fryslân omgaat met beeldmateriaal waarvoor toestemming is gegeven.

Foto’s/video’s waar je op staat mag Sport Fryslân:

  • commercieel gebruiken (bijv. voor het promoten van een activiteit)
  • redactioneel gebruiken (bijv. voor nieuwsberichten)
  • in alle communicatieuitingen gebruiken (hierbij kun je denken aan social media, websites, advertenties enz.)
  • inzetten voor alle eigen merken (o.a. TeamFRL, YnBeweging, Sportwerkgever Fryslân & Fit in Fryslân)
  • opnemen in de beeldbank (digitale map met foto’s en video’s waar alleen medewerkers van Sport Fryslân bij kunnen)
  • max. 5 jaar gebruiken (daarna verwijdert Sport Fryslân de beelden voorgoed uit de beeldbank)
  • stoppen te gebruiken (je mag je toestemming intrekken, Sport Fryslân zal voor zover mogelijk alle uitingen waar jij op staat verwijderen)

Wie mag akkoord geven?
Als je 18 jaar of ouder bent, mag je zelf akkoord geven op een quitclaim. Als je jonger bent dan 18 dient een ouder of verzorger akkoord te geven.