Senioren van start met het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid

Op dinsdag 27 november gaat Samen Actief van start. Samen Actief is een programma voor zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 65 – 85 jaar. Het doel van Samen Actief is het bevorderen van gezond ouder worden.

Samen Actief gaat van start met 25 senioren. De groep volgt 30 weken lang het programma dat zich richt op het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid. De nadruk in het programma ligt op bewegen, het ontwikkelen van veerkracht en het werken aan sociale vaardigheden. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd docent.

Fittest
Voor de fittest zijn schriftelijke uitnodigingen gestuurd vanuit de gemeente Weststellingwerf. Aan de fittest deden 34 senioren mee. Aan de hand van de resultaten van de fittest is bepaald wie van de deelnemers kunnen meedoen aan Samen Actief. Deelnemers die al voldoende actief zijn werden doorverwezen naar beweegaanbod in Wolvega.

Het project ‘Samen Actief’ wordt gefinancierd door het Buurtsportwerk Westellingwerf. De uitvoering ligt in handen van Sport Fryslân. Aan het project werken de volgende organisaties mee: Buurtsportwerk Weststellingwerf, Gemeente Weststellingwerf, Huisartsenvereniging Langs de Linde, Meriant, Timpaan Welzijn, de Onafhankelijke Seniorenvereniging Weststellingwerf (OSW) en Thuiszorg De Friese Wouden.