Kalenderjaar 2021

Registratie Buma/Sena-regeling

Buma/Sena-regeling 2021

Heeft u in het jaar 2021 gebruikgemaakt van muziek tijdens uw lessen? Dan bent u verplicht om voor uw beweeggroep Buma/Sena-rechten te betalen. Dit kunt u zelf doen. Echter, als u het via Sport Fryslân doet scheelt dit in de kosten, omdat Sport Fryslân een collectieve afkoopregeling heeft wat betreft de MBVO-, beweeg-, volksdansgroepen in Friesland.

Kosten
Normaal zou u zomaar op minimaal € 100,00 euro per groep uitkomen, maar met de regeling komt dit neer op een veel lager bedrag. Het tarief per groep wordt bepaald na het aantal aanmeldingen uit Fryslân en was bij de voorgaande versie € 35,00 per groep.

Registreer nog voor 2021
Registreer uw beweeggroep voor de Buma/Sena-regeling door op onderstaande knop te klikken. Na inzending van het formulier ontvangt u een factuur. Zodra u de factuur heeft betaald, voldoet u aan alle verplichtingen voor de Buma en Sena voor het jaar 2021. Dit kan t/m 15 december 2021 (het gaat namelijk op terugwerkende kracht, de rechten van 2022 kunt u dan ook pas halverwege 2022 afkopen).

Meerdere beweeggroepen?
Vul dan voor iedere beweeggroep apart het registratieformulier in.

Maak gebruik van de regeling