Cursus – Sociale hygiëne maart 2018 Beetsterzwaag

Dorpshuizen en sportverenigingen die een kantine in eigen beheer hebben waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten twee leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. De verklaring krijg je als je meedoet aan de cursus van Doarpswurk en hiervoor slaagt.

Omschrijving: De cursus Sociale Hygiëne geeft handreikingen voor handhaving en naleving van wettelijke bepalingen die relevant zijn wanneer er in de kantine (in eigen beheer) alcohol wordt geschonken.

Resultaat: Deelnemers kennen de regels omtrent het gebruik van alcohol in de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Voor wie: Bestuurders van sportverenigingen en dorpshuizen.

Planning: De cursus bestaat uit twee cursusavonden en één examen. De cursus vindt plaats op donderdag 8 en 22 maart 2018. Het examen vindt plaats op donderdag 5 april.

Trainer: Johan de Boer, Sociale Hygiëne Noord Nederland, Doarpswurk en Sport Fryslân.

De sluitingsdatum voor opgave voor de cursus in Beetsterzwaag is 25 februari 2018.

Plaats:
Beetsterzwaag

Kosten:
€240,- (met voucher €100 korting )

Cursusdata en locaties:
8 maart 2018 - Beetsterzwaag

Tijdsduur:
19:30 - 22:00 uur

Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via