Sociale Hygiëne

Dorpshuizen en sportverenigingen die een kantine in eigen beheer hebben, waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten twee leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. Het diploma geeft handreikingen voor handhaving en naleving van wettelijke bepalingen. De verklaring krijgt je als je meedoet aan de cursus en slaagt.

Sociale Hygiëne is een belangrijk diploma in de horeca en met name drankverstrekkende bedrijven omdat de ‘Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne’ verplicht is voor bedrijven die alcohol schenken. Ze moeten aan wettelijke eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Tijdens de cursus leer je hoe je het best in actie kunt komen in bepaalde situaties. Na het behalen van de cursus:
– weet je wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in de kantine
– je kunt handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 250,-. Door de inzet van de Voucher van de Vrijwilligersacademie krijg je € 100 korting.

Data:
Sluitingsdatum opgave cursus: dinsdag 19 maart 2019.
Eerste avond is op woensdag 26 maart, de tweede avond op dinsdag 9 april en het examen is op dinsdag 23 april 2019.

Datum:

26/03/2019 - 26/03/2019

Tijdsstip:
19.30 - 22.00 uur
Plaats:
Leeuwarden
Locatie:
Heerenveen
Docent:
Johan de Boer namens Sport Fryslân en Doarpswurk
Kosten:
€ 250,-
Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via