Mensen helpen die drempels ervaren om te gaan sporten

Sport Inclusie Fonds

Sport Inclusie Fonds

Een aanvraag indienen bij het Sport Inclusie Fonds is momenteel niet mogelijk. Er zijn vanuit het fonds inmiddels al meer dan 50 sportclubs ondersteund met initiatieven rondom inclusie en het budget is voorlopig uitgeput. Met onze opdrachtgever, de Provincie Fryslân, zijn we in gesprek over de mogelijkheden voor een vervolg. Voor vragen over het fonds kunt u contact opnemen met hulpvoorclubs@sportfryslan.nl.

 

Lees hier de voorwaarden.

 

Sport Fryslân wil meer inwoners van Friesland in beweging brengen om zo bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van inwoners. Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, daarom hebben wij met de Provincie Fryslân het Sport Inclusie Fonds opgericht.

 

Voor wie is het?

Met behulp van het Sport Inclusie Fonds (SIF) kunnen mensen die drempels ervaren om te gaan sporten worden geholpen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwetsbare kinderen, mensen met een beperking, mensen met een smalle beurs, senioren, nieuwkomers of mensen uit de LHBTIQ+ community.

 

Bij het SIF speelt de sportclub een essentiële rol. De sportclub is namelijk veel meer dan alleen een aanbieder van sportactiviteiten. Het is een veilige omgeving, de plek voor sociale contacten, een middel tegen eenzaamheid en een plek waar veel kinderen zoveel tijd doorbrengen dat ze daar gedeeltelijk opgroeien. De club speelt een centrale rol in de Mienskip en is bij uitstek de plek voor het creëren van een inclusiever en toegankelijker sportaanbod.

 

Via het SIF kunnen sportclubs een voucher t.w.v. maximaal EUR 1.000 aanvragen en deze inzetten voor de ontwikkeling van activiteiten voor nieuwe doelgroepen. Welk type activiteit de club organiseert is zelf te bepalen, maar te denken valt aan bijvoorbeeld:

 

  • Beweegactiviteiten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen
  • Expertise inhuren die hen helpt om tot dit aanbod te komen
  • Inloopdagen/proeflessen voor specifieke doelgroepen organiseren
  • Accommodatie (fysiek) toegankelijk maken voor iedereen
  • Materialen aanschaffen voor bijv. senioren, mensen met een beperking of nieuwkomers
  • Inhuren van expertise van een anti-discriminatie voorziening
  • Organiseren van inspiratieavonden over diversiteit, inclusie en/of toegankelijkheid

 

Wij willen de Friese clubs dan ook uitdagen om activiteiten te ontwikkelen waarbij het gaat om inclusie en toegankelijkheid. De clubs stimuleren om met een vernieuwend aanbod ook doelgroepen aan te spreken die tot op heden niet direct naar de vereniging toekwamen of een bepaalde drempel ervaarden. Uiteindelijk gaat het ook om een stukje bewustwording bij de clubs dat zij nog niet altijd even toegankelijk voor alle inwoners zijn.

 

Wat is het Sport Inclusie Fonds?

Sport Fryslân is coördinator van het Sport Inclusie Fonds (SIF). Dit betekent dat wij het fonds beheren en sportclubs bij ons de aanvragen voor activiteiten moeten doen. Het gaat om een laagdrempelige regeling zodat clubs gemakkelijk en snel de financiële ondersteuning kunnen aanvragen en kunnen focussen op de inhoud van de activiteit.

 

Het doel is om Friese clubs met behulp van het fonds te helpen in hun inclusieve ambities en hen niet te belasten met veel administratieve handelingen. De insteek is dan ook om de regeling laagdrempelig te organiseren.

 

Over Sport Fryslân

Een leven lang bewegen en voor iedereen gelijke kansen om mee te doen. Dit zijn twee belangrijke pijlers onder onze werkzaamheden. Wij willen dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud; Sport Fryslân brengt Fryslân ‘yn beweging’.

 

Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. En we maken verbindingen met andere sectoren zoals cultuur en gezonde voeding.