Nog steeds zijn veel Friezen te zwaar. Stilzitten lijkt volksvijand nummer één te worden. Met alle gevolgen van dien voor het welzijn van de Friese bevolking en stijgende maatschappelijke kosten. Daarom komt Sportlab.frl in beweging.

Experimenteren in ons Sportlab

  1. Home >
  2. Sportlab

Wat is Sportlab.frl?

Sportlab.frl is een broedkamer voor het ontwikkelen, testen en evalueren van nieuwe initiatieven op het gebied van breedtesport en bewegen. Het doel is om nog meer mensen het plezier van sport, en de bijbehorende gezondheidsvoordelen te laten ervaren.

Waarom Sportlab.frl?

Bij Sport Fryslân vinden we dat er meer ruimte moet komen om te experimenteren. Ons Sportlab is een omgeving waarin we met samenwerkingspartners op zoek gaan naar andere, misschien wel onorthodoxe oplossingen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om meer effect te bereiken.

Wat doet Sportlab.frl?

Sportlab.frl gaat aan de slag met:
• in beweging brengen van jeugd
• duurzame inzetbaarheid van werknemers
• zelfredzaamheid van senioren
• aangepast sporten voor inwoners met een beperking
• sport en bewegen als middel binnen het sociaal domein