Samenwerken

Samenwerken is steeds belangrijker

Samenwerking met nabijgelegen verenigingen door bijvoorbeeld het delen van een accommodatie, maar zeker ook samenwerking met andere partijen in de lokale gemeenschap. Door gezamenlijk gedeelde doelen na te streven kunnen grote resultaten worden bereikt.

Met wie kun je samenwerken?
Denk aan samenwerkingsverbanden tussen de vereniging, scholen, wijkteams en zorginstellingen. Projecten op basis van deze samenwerking kunnen meer mensen vaker laten sporten, met alle positieve gevolgen van dien. Daarnaast kan het tegelijkertijd leiden tot meer leden, wat van belang is voor het voorbestaan van jouw sportvereniging.

Ook samenwerken met bedrijven biedt tal van mogelijkheden. Wellicht levert zo’n samenwerking meer leden op, maar het biedt wellicht ook commerciële kansen, zoals eventuele sponsoring.

Is jullie vereniging een ‘open club’?
Een sportvereniging die de blik naar buiten richt, ziet die kansen in een vroeg stadium en is bovendien zichtbaar voor anderen. Dat noemen we ook wel een “open club”. Een open club blijft zich ontwikkelen, vraagt zich steeds af wat de behoeften zijn van mensen in zijn omgeving en onderzoekt de mogelijkheden om aan die behoeften te voldoen. De kansen op groei nemen toe en het bestaansrecht van de vereniging blijft gewaarborgd.

Beweegteams

Beweegteams

De buurtsportcoach verbindt

Met het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ investeert het ministerie van VWS in extra buurtsportcoaches. Bij Sport Fryslân zijn nu al meer dan 45(?) buursportcoaches in dienst. Deze buurtsportcoaches zijn de verbindende schakel tussen gemeente, onderwijs, sportverenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen in de gemeente.

 

Buurtsportcoaches kunnen helpen bij het:

  • verbeteren van de kwaliteit van bewegingsonderwijs.
  • aanbieden van tussenschoolse en naschoolse beweegactiviteiten op kinderopvangcentra, peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs.
  • ondersteunen en versterken van sportverenigingen.
  • initiëren en bevorderen van beweegactiviteiten voor inwoners die niet of weinig bewegen.

 

Wil je graag in contact komen met het beweegteam in jouw gemeente, maar weet je niet hoe? Vraag Sport Fryslân.

Sportakkoord / Adviseur Lokale Sport

Sportakkoord / Adviseur Lokale Sport

Wat is het Sportakkoord?
Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportvereniging kan op elk moment instappen en meedoen.

 

Waarom meedoen?
Via het lokale Sportakkoord kun je als sportverenigingen ondersteuning ontvangen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding bij een groter, specifiek, vraagstuk. Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt, die lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dat betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord een netwerk oplevert voor jullie verenigingen. Dat netwerk kan je wellicht gebruiken om je vereniging te versterken.

 

Hoe aansluiten?

  • Neem contact op met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord.
  • Neem contact op te met de lokale (verenigings-)ondersteuners. Zij kunnen je verder helpen op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden.

 

De Adviseur Lokale Sport
Om de sport lokaal te versterken, stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL-Actief en NOC*NSF) vanuit de Sportlijn van het Nationaal Sportakkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een aantal services ter beschikking. De Adviseur Lokale Sport matcht ambities uit het Sportakkoord en behoeften van verenigingen met services vanuit de Sportlijn en adviseert over inzet van uitvoeringsbudget en andere lokale initiatieven (bijv. Rabobank ClubSupport). Vanuit Sport Fryslân vervullen we deze rol in 10 Friese gemeenten.

Meer weten over de lokale Sportakkoorden, het meedoen en de ondersteuningsmogelijkheden? Vraag Sport Fryslân.

Open Club

Open Club

Sportverenigingen anno nu zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als vereniging merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert, dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie je als vereniging mooie samenwerkingsverbanden kunt creëren. Zo zou je je bestaansrecht voor nu en voor de toekomst veilig kunnen stellen. Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de “open club”.

 

Hoe word je een open club?
Bekijk deze video waarin je op weg geholpen wordt (handvatten en goede voorbeelden).

 

Meer weten?Vraag Sport Fryslân.

Samenwerken

Contactpersonen

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl