Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, de baan of het bad. Sport brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven, maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal, want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. En dat wil niemand.

Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sinds 2019 aan het gezamenlijk nationaal Sportakkoord.

Op deze pagina:

Centrum Veilige Sport (vertrouwenspunt)

Centrum Veilige Sport (vertrouwenspunt)

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werkt het Centrum Veilige Sport aan preventie, nu ook met onze campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’. En als het misgaat is er een meldpunt.

Gedragscode/omgangs- of verenigingsregels

Gedragscode/omgangs- of verenigingsregels

Bestuurders en vrijwilligers zijn de ogen en oren binnen de sportclub en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Naast het vormgeven en uitzetten van goede preventieve maatregelen heb je de verantwoordelijkheid over je leden. En als het mis gaat onderneem je actie.

Wat kun je doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft een tool ontwikkeld die helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de verenging te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

 

VOG vragen
Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de vereniging verbonden zijn te vragen een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

 

Regeling gratis VOG
Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.) kan gebruikmaken van de regeling gratis VOG. Kijk hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Preventie en een zichtbaar beleid op de vereniging is de helft van het werk. Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) heb je een belangrijke rol in jezelf zichtbaar maken en veilig sporten op de agenda te houden. Samen met het bestuur zet jij je in voor een eerlijke en positieve sportcultuur.

 

Luisterend oor
Voor slachtoffers is het vaak lastig om melding te maken van seksueel overschrijdend gedrag. Een VCP kan die drempels voor een deel wegnemen, biedt een luisterend oor voor het slachtoffer en kan het slachtoffer adviseren over de te nemen stappen.

 

VCP bij jullie vereniging?
Er zijn al veel sportverenigingen die een VCP hebben aangesteld, maar nog niet iedereen heeft dit gedaan. Wil jullie vereniging hier meer over weten? Neem dan contact op met Sport Fryslân.

Opleiding en ontwikkeling trainers/coaches

Opleiding en ontwikkeling trainers/coaches

NOC*NSF heeft samen met de sportbonden, in ieder geval, twee opleidingen ontwikkeld. Deze zijn bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en sportverenigingen met interesse voor de functie van VCP. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De cursussen duren twee dagdelen.

 

Er zijn wellicht mogelijkheden om bovenstaande opleidingen te volgen vanuit het Sportakkoord. Vraag Sport Fryslân naar de mogelijkheden.

Veilig sportklimaat

Contactpersonen

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl