Betaling van salaris

Welke risico’s loopt uw sportorganisatie?

Stel… u betaalt uw trainer zwart.

Wist u dat een vergoeding van meer dan € 5,- per uur voor de trainer niet meer onder de vrijwilligersvergoeding valt? U hoort werkgeverspremies af te dragen. De Belastingdienst komt vroeg of laat een keer bij u over de sportvloer. En dan? Er volgt een naheffing en een boete. Daarmee zijn de financiële gevolgen voor de vereniging groter dan wanneer u aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Wij helpen u om naheffing en boetes te voorkomen, zodat uw sportvereniging hierdoor geen financiële schade leidt.

Hoe kunt u deze risico’s voorkomen via Sportwerkgever Fryslân?

Dit doen wij voor uw vereniging:

1. Wij verzorgen de salarisadministratie van de trainer volgens de geldende wet- en regelgeving.

2. Uw trainer krijgt elke maand een correcte uitbetaling van het salaris en ontvangt loonstroken en een jaaropgave.

3. Wij geven u inzage in de vrijwilligersregeling en vergoedingen en het werken met zzp’ers in de sport.