Conflict en ontslag

Welke risico’s loopt uw sportorganisatie?

Stel…een lange tijd is de relatie met uw trainer goed, maar dan ontstaat er een conflict.

Wist u dat veel conflicten ontstaan na een bestuurswisseling? Een onuitgesproken conflict over het functioneren kan soms zelfs uitlopen op ontbinding van het contract. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de sportvereniging. Heeft uw sport vereniging problemen met het functioneren van de trainer?

Wij geven u advies en zorgen voor de nodige begeleiding zodat het conflict opgelost wordt.

Hoe kunt u deze risico’s voorkomen via Sportwerkgever Fryslân?

Dit doen wij voor uw vereniging:

1. Wij bemiddelen bij een conflict tussen de trainer en de vereniging. Schakel ons tijdig in.

2. Wij begeleiden ontslagprocedures op de juiste wijze. Dit kan zijn via het UWV, een vaststellingsovereenkomst of indien noodzakelijk de kantonrechter.

3. De jurist die wij (indien nodig) inschakelen, staat uw sportvereniging bij en de juridische kosten (excl. ontslagvergoeding) komen voor rekening van Sportwerkgever Fryslân.