Over Sportwerkgever Fryslân

Wie zijn we?

Sportwerkgever Fryslân ondersteunt verenigingen en organisaties in de sport op het gebied van werkgeverschap. Zo’n 250 Friese sportverenigingen en organisaties hebben het werkgeverschap voor 450 trainers en ander sportkader ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân.

Missie

Professioneel werkgeverschap, iedere trainer en sportvereniging verdient het!

Sportwerkgever Fryslân is dé werkgever ten behoeve van sportverenigingen en -organisaties en sporttechnisch kader in haar werkgebied. Sportwerkgever Fryslân heeft de kennis en kwaliteit in huis om deze doelgroep te informeren en adviseren over het werkgeverschap en de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan volledig van je over te nemen. Wij bereiken dit door het leveren van maatwerk, het garanderen van goede arbeidsvoorwaarden. We zijn op dit gebied de spin in het web middels ons breed provinciaal en landelijk netwerk.

Dit doen we

Wij adviseren, informeren en ontzorgen bij de uitvoering van personeelszaken en nemen het formele werkgeverschap over van sportverenigingen en -organisaties. Dit zijn onze speerpunten:

  • Arbeidsvoorwaarden: afspraken vastleggen in arbeidsovereenkomst, CAO sportverenigingen toepassen, tijdig uitbetalen van salaris.
  • Arbeidsomstandigheden: voorkomen van financiële risico’s, aansprakelijkheidsverzekering regelen voor de trainer, advies over gebruik VOG en RI&E.
  • Arbeidsrecht: conflictbemiddeling, begeleiding ontslagprocedures, ontwikkelingen wetgeving.
  • Ziekteverzuim: verzorgen doorbetaling bij langdurig ziekte, ziekteverzuimadministratie, begeleiden re-integratie.

Kernwaarden

  • Klantgericht: Wij willen een toegevoegde waarde leveren voor onze klanten en communiceren op een open wijze. Wij weten ons goed in onze deelnemers te verplaatsen en vertalen problemen naar oplossingen.
  • Professioneel: Wij willen een betrouwbare en betrokken partner zijn. We hebben de juiste kennis en houden ontwikkelingen bij om onze deelnemers goed te kunnen faciliteren. Daarnaast anticiperen wij op de behoefte van onze deelnemers en wil onze diensten op efficiënte en effectieve wijze ter beschikking stellen.
  • Integriteit: Wij voeren diensten en opdrachten van onze deelnemers met veel zorgvuldigheid en op adequate en consequente wijze uit. Tevens handelen wij altijd naar de geldende (wettelijke) regels en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in acht nemen.

Onze rol

Wij informeren, adviseren en ondersteunen de sportverenigingen bij sportwerkgeverschap en aanverwante thema’s als werken met vrijwilligersvergoedingen en zzp’ers in de sport. Middels presentaties, columns en mailingen willen we de Friese sportverenigingen bewust maken van hun rol als werkgever. Voor overname van het formele werkgeverschap betaalt de vereniging een kostendekkend tarief. Onze stichting heeft geen winstoogmerk. Onze rol is om sportverenigingen te ontzorgen en helpen om persoonlijke en financiële risico’s te voorkomen.