Voordelen en extra's

Voordelen voor de sportvereniging

 • Alles snel en makkelijk geregeld en dossier inzien via ons digitale klantportal: Sportal.
 • De dienstverlening is van BTW vrijgesteld voor verenigingen of stichtingen.
 • U wordt niet meer belast met tijdrovende administratie en zaken die specifieke deskundigheid vereisen.
 • Wij nemen de werkgeversrisico’s en kosten over en voeren alle wettelijke verplichtingen op de juiste wijze uit.
 • Wij hebben geen winstoogmerk.
 • Is uw sportvereniging gevestigd in: Smallingerland, Súdwest-Fryslan, Franekeradeel, Het Bildt, Achtkarspelen? Dan kunt u subsidie ontvangen voor een deel van de werkgeverspremies.

Voordelen voor de trainer

 • Snel en makkelijk je gegevens wijzigen en inzien via ons digitale portal: Sportal.
 • Zekerheid van inkomen (uitkering) in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, recht op vakantiedagen, vakantietoeslag en tijdig en correct ontvangen van het salaris.
 • Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO sportverenigingen inclusief de mogelijkheid tot deelname aan pensioenregeling.
 • Diverse personeelsvoorzieningen zoals collectieve ziektekostenverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar en Centraal Beheer Achmea.
 • Automatisch verzekerd tegen onder andere aansprakelijkheid.

Extra’s voor bestuurders en medewerkers

 • Bijdrage voor cursus of opleiding (sport of bestuurlijk gerelateerd) tot een maximum van € 250,- per jaar.
 • 50% Korting voor sportcongressen of workshops (sportgerelateerd), bijvoorbeeld het verenigingscongres of NL coach congres.
 • Member get member bonus tot € 250,-, wanneer u een nieuwe sportvereniging aandraagt en die vervolgens lid wordt.