Ziekteverzuim

Welke risico’s loopt uw sportorganisatie?

Stel..uw trainer is langdurig ziek.

Wist u dat u volgens de Arbowet verplicht bent om bij ziekte alles goed voor uw trainer te regelen? Kunt u de wet Poortwachter juist toepassen? Moet uw trainer doorbetaald krijgen bij ziekte? Hoe beter de begeleiding hoe sneller de trainer zijn werk weer kan hervatten. Daar heeft iedereen belang bij! Wij nemen de doorbetaling en begeleiding voor onze rekening zodat u geen extra kosten heeft.

Hoe kunt u deze risico’s voorkomen via Sportwerkgever Fryslân?

Dit doen wij voor uw vereniging:

1. Wij hebben een contract met een arbodienst die uw trainer bij ziekte professioneel begeleidt.

2. Vanaf de derde maand van ziekte heeft uw sportvereniging geen dubbele lasten bij inzet van een vervangende trainer. Wij nemen de doorbetaling voor onze rekening.

3. Wij regelen de volledige (ziekteverzuim) administratie, starten met re-integratie en houden de contactpersoon van de vereniging op de hoogte.