Stage 2018/2019
Voor dit schooljaar zoeken wij een zelfstandige en ambitieuze vierdejaars MBO student, voor 14 tot 16 uur per week (2 dagen, bij voorkeur dinsdag en donderdag), voor de periode september 2018 tot en met februari 2019. Je studierichting is Sport en Bewegen.

Stageopdracht
De stageopdracht bestaat uit een aantal onderdelen:
1. Het organiseren van en ondersteunen bij de organisatie van provinciale evenementen voor mensen met een verstandelijke handicap, te weten:
a. Het G-voetbaltoernooi 4-4; het toernooi wordt gehouden op zaterdag 9 februari 2019. Er zijn ongeveer 400 deelnemers.
b. Het Mega Fries Sportfestijn op donderdag 18 oktober 2018.
c. Organisatie van sportkennismakingsactiviteiten voor de verschillende doelgroepen.

Deze evenementen worden niet alleen door de stagiair georganiseerd maar ook geëvalueerd. De evaluatie dient als input voor de volgende edities.
2. De stagiair ondersteunt de consulent en de projectmedewerker(s) aangepast sporten in algemene zin bij de uitvoerende werkzaamheden. We verwachten van je dat je je werkzaamheden op een projectmatige wijze gaat invullen.

Wie zijn wij
Structureel en voldoende sporten en bewegen heeft een positieve invloed op je gezondheid en daarmee op je leven; daar zijn we het allemaal gelukkig over eens. We voelen ons er lekker bij, sporten en bewegen zorgt voor ontspanning. Toch geven recente landelijke onderzoeken, op het gebied van bewegen en gezondheid, aanleiding tot zorg. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. In Friesland wonen circa 640.000 mensen (hiervan kunnen 620.000 mensen bewegen). Daarvan sporten en bewegen circa 381.000 mensen voldoende. Dit betekent dat 240.000 mensen in Friesland te weinig sporten en bewegen. Sport Fryslan zet zich elke dag in om mensen in Friesland in beweging te krijgen en te houden. Dit doen we samen met onze buurtsportcoaches, met gemeenten en andere partners. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 250 Friese sportverenigingen de sportwerkgever.

Stagelopen bij Sport Fryslân
We zitten op een fantastische werklocatie in het hartje van Heerenveen, naast het Abe Lenstra stadion. De werkomstandigheden zijn optimaal met een stagekamer met een eigen werkplek, begeleiding door één van de medewerkers van Sport Fryslân, de aanwezigheid van collega stagiaires en je krijgt een stagevergoeding En….. in de juiste tijd van het jaar krijg je ook een kerstpakket en word je uitgenodigd voor het kerstdiner en de jaarlijkse personeelsdag. Je hoort er dus echt bij!!

Reageren en Informatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur je schriftelijke motivatie naar Henk Woudstra: henk@sportfryslan.nl. Heb je nog vragen over de stageopdracht neem dan contact op met stagebegeleider Berber van der Krieke, 06 10 32 32 58 of bezoek onze website www.sportfryslan.nl. We verwachten zo spoedig mogelijk je reactie.

Aftermovie G-voetbaltoernooi 2018