Stage 2018/2019
Voor dit schooljaar zoeken wij een zelfstandige en ambitieuze vierdejaars HBO student, voor 12 – 16 uur per week (2 dagen), voor het gehele schooljaar 2018-2019. Je studierichting is Sportkunde.

Stageopdracht
Vanaf januari 2018 stimuleren vijf Buurtsportcoaches de breedtesport in de gemeente Waadhoeke. In de gemeente is nu al veel focus op een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het bewegingsonderwijs en het gebruik van sport en bewegen in het sociaal domein. We willen graag de mogelijkheden onderzoeken om extra inzet te organiseren in de vorm van een verenigingsondersteuner (sportmanager) ten behoeve van de gemeentelijke sportverenigingen. Ter voorbereiding daarop is de volgende stageopdracht geformuleerd:

1. Wij willen graag de vrijwilligers, sportbestuurders en leden van sportverenigingen in gemeente de Waadhoeke ondersteunen. Het Beweegteam Waadhoeke wil graag haar ondersteuning zodanig inrichten en organiseren dat sportverenigingen in de gemeente daar ten volle van kunnen profiteren. Daarvoor is een onderzoek nodig, dat de volgende resultaten moet opleveren:
a. Er is een duidelijk beeld van de ondersteuningswensen van de sportverenigingen op de langere termijn.
b. Aanbevelingen over de wijze waarop de ondersteuning tussen Beweegteam en sportverengingen moet worden ingericht.

2. Naast het onderzoek wordt de stagiaire ook ingezet bij de organisatie en ontwikkeling van een sportadviescafé in de gemeente.

Wie zijn wij
Structureel en voldoende sporten en bewegen heeft een positieve invloed op je gezondheid en daarmee op je leven; daar zijn we het allemaal gelukkig over eens. We voelen ons er lekker bij, sporten en bewegen zorgt voor ontspanning. Toch geven recente landelijke onderzoeken, op het gebied van bewegen en gezondheid, aanleiding tot zorg. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. In Friesland wonen circa 640.000 mensen (hiervan kunnen 620.000 mensen bewegen). Daarvan sporten en bewegen circa 381.000 mensen voldoende. Dit betekent dat 240.000 mensen1 in Friesland te weinig sporten en bewegen. Sport Fryslan zet zich elke dag in om mensen in Friesland in beweging te krijgen en te houden. Dit doen we samen met onze buurtsportcoaches, met gemeenten en andere partners. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 250 Friese sportverenigingen de sportwerkgever.

Stagelopen bij Sport Fryslân
Je werkplek is in Menaam, gemeente Waadhoeke. De werkomstandigheden zijn optimaal geregeld. Je wordt begeleid door een ervaren buurtsportcoach in een team waarin samenwerken, collegiale omgang en kennis delen voorop staat. Je krijgt een stagevergoeding van € 122 bruto per dag per maand. En…. in de juiste tijd van het jaar krijg je ook een kerstpakket en word je uitgenodigd voor het kerstdiner en de jaarlijkse personeelsdag. Je hoort er dus echt bij!!

Reageren en Informatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur je schriftelijke motivatie naar Henk Woudstra: henk@sportfryslan.nl. Heb je nog vragen over de stageopdracht neem dan contact op met stagebegeleider Lammert Harkema, 06 131 691 52 of bezoek onze website www.sportfryslan.nl. We hopen op een spoedige reactie van je.