Stage 2018/2019
Voor dit schooljaar zoeken wij een zelfstandige en ambitieuze vierdejaars HBO student, voor maximaal 24 uur per week (3 dagen), voor het gehele schooljaar 2018-2019. Je studierichting is Leraar Lichamelijke opvoeding (ALO).

Stageopdracht
Vanaf januari 2018 stimuleren vijf Buurtsportcoaches de breedtesport in de gemeente Waadhoeke. In de gemeente is veel focus op een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het bewegingsonderwijs en het gebruik van sport en bewegen in het sociaal domein.

Beweegteam Waadhoeke is op zoek naar een 4de jaar ALO student die zich actief richt op het optimaliseren van het bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs.

De vakleerkrachten van het beweegteam willen graag haar ondersteuning op 36 scholen zodanig inrichten en organiseren dat het bewegingsonderwijs hier optimaal van profiteert. Hierin willen we een lesmethode ontwikkelen, gericht op digitalisering van het onderwijs en een duurzame samenwerking met de schoolteams. Welke vormen van digitalisering helpen de scholen in de praktijk en hoe geef jij dat als sportprofessional vorm? Daarvoor is een onderzoek nodig. Het beweegteam biedt het volgende aan voor het schooljaar 2018/2019.

1. Realiseren van sportprogramma’s op 1 of meerdere basisscholen.
– Het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van sportprogramma’s.
– Het begeleiden van groepsleerkrachten en schoolteams.

2. Realiseren van een sport (stimulerings) project in de gemeente Waadhoeke.
– Initiëren, uitvoeren en evalueren van een lokaal/regionaal sportproject.

3. Realiseren van praktijkgericht sportonderzoek.
– Onderzoek doen naar digitalisering binnen het bewegingsonderwijs om de ondersteuning naar scholen te versterken.
– Borging en advisering van opgedane kennis en product richting praktijk/partners.

4. Het professionaliseren van jezelf en anderen.
– Jezelf, primair onderwijs (kinderen, groepsleerkrachten, schoolteams etc.).

Wie zijn wij
Structureel en voldoende sporten en bewegen heeft een positieve invloed op je gezondheid en daarmee op je leven; daar zijn we het allemaal gelukkig over eens. We voelen ons er lekker bij, sporten en bewegen zorgt voor ontspanning. Toch geven recente landelijke onderzoeken, op het gebied van bewegen en gezondheid, aanleiding tot zorg. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. In Friesland wonen circa 640.000 mensen (hiervan kunnen 620.000 mensen bewegen). Daarvan sporten en bewegen circa 381.000 mensen voldoende. Dit betekent dat 240.000 mensen1 in Friesland te weinig sporten en bewegen. Sport Fryslan zet zich elke dag in om mensen in Friesland in beweging te krijgen en te houden. Dit doen we samen met onze buurtsportcoaches, met gemeenten en andere partners. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 250 Friese sportverenigingen de sportwerkgever.

Stagelopen bij Sport Fryslân
Je werkplek is in Menaam, gemeente Waadhoeke. De werkomstandigheden zijn optimaal geregeld. Je wordt begeleid door een ervaren buurtsportcoach in een team waarin samenwerken, collegiale omgang en kennis delen voorop staat. Je krijgt een stagevergoeding van € 374 bruto per maand. En…. in de juiste tijd van het jaar krijg je ook een kerstpakket en word je uitgenodigd voor het kerstdiner en de jaarlijkse personeelsdag. Je hoort er dus echt bij!!

Reageren en Informatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur je schriftelijke motivatie naar Henk Woudstra: henk@sportfryslan.nl. Heb je nog vragen over de stageopdracht neem dan contact op met stagebegeleider Nik Hoving, 06 570 403 81 of bezoek onze website www.sportfryslan.nl. We hopen op een spoedige reactie van je.