STAGE OPDRACHT – BEWEGINGSONDERWIJS 2017/2018

Voor dit schooljaar zoeken wij een zelfstandige en ambitieuze vierdejaars HBO student, voor maximaal 32 uur per week, voor de periode september 2017 tot en met december 2017. Voor de uitvoering van deze stageopdracht is het noodzakelijk dat Je wordt opgeleid als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Bij voorkeur woon je in of nabij de gemeente Menameradiel.

Stageopdracht
De opdracht bevat meerdere kerntaken, zoals het ontwikkelen als jezelf als lesgever, het organiseren van een sportproject en het professionaliseren van jezelf en anderen.

De gemeente Menameradiel wil het bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs verbeteren. Daarbij richten we ons met name op het professionaliseren van de gymlessen, het coachen van de leerkrachten en het maken van een jaarplan voor het bewegingsonderwijs. We willen graag dat je de groepsleerkrachten stimuleert en motiveert om gedifferentieerd bewegingsonderwijs te geven, waarbij ze rekening houden met het niveau en de intensiteit waarop de leerling gedurende de les beweegt.

Wie zijn wij
Structureel en voldoende sporten en bewegen heeft een positieve invloed op je gezondheid en daarmee op je leven; daar zijn we het allemaal gelukkig over eens. We voelen ons er lekker bij, sporten en bewegen zorgt voor ontspanning. Toch geven recente landelijke onderzoeken, op het gebied van bewegen en gezondheid, aanleiding tot zorg. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. In Friesland wonen circa 640.000 mensen (hiervan kunnen 620.000 mensen bewegen). Daarvan sporten en bewegen circa 381.000 mensen voldoende. Dit betekent dat 240.000 mensen in Friesland te weinig sporten en bewegen. Sport Fryslan zet zich elke dag in om mensen in Friesland in beweging te krijgen en te houden. Dit doen we samen met onze buurtsportcoaches, met gemeenten en andere partners. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 250 Friese sportverenigingen de sportwerkgever.

Stagelopen bij het Beweegteam Menameradiel via Sport Fryslân
Beweegteam Menameradiel: Sporten en bewegen voor iedereen! Het kan in de gemeente Menameradiel.Het beweegteam bestaat uit 4 buurtsportcoaches die als doel hebben om inwoners uit de gemeente (meer) in beweging te brengen door samen te werken met onderwijs, zorg, verenigingen en welzijn.

We zitten op het gemeentekantoor in Menaam. Je werkplek is op het kantoor van het beweegteam. Je krijgt begeleiding van de buurtsportcoaches uit het beweegteam en werkt waar mogelijk samen met andere stagiaires. Je krijgt een stagevergoeding van € 367 bruto per maand. En….. in de juiste tijd van het jaar krijg je ook een kerstpakket en wordt je uitgenodigd voor het kerstdiner en de jaarlijkse personeelsdag. Je hoort er dus echt bij!!

Reageren en Informatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je schriftelijke motivatie naar h.woudstra@sportfryslan.nl. Heb je nog vragen over de stageopdracht neem dan contact op met je stagebegeleider Nik Hoving, telefoonnummer 06-57040381 of bezoek onze website www.sportfryslan.nl. We verwachten zo spoedig mogelijk je reactie.

Dit bericht delen via Bericht delen via