Lekker in de frisse lucht! Genieten!

In mei en juni vinden op vier verschillende locaties in Friesland zeilcursussen plaats voor mensen met een verstandelijke handicap. Er gaan 26 deelnemers van start en daarmee is de cursus vol.

De deelnemers leren in vijf avonden zeilen onder leiding van vrijwilligers die de zeillessen begeleiden. In Grou, Sneek, Heeg en Bergum zijn de cursussen op donderdagavond 9 mei, 16 mei, 23 mei, 6 juni en 13 juni (20 juni is de reservedatum). De tijd is van 19.00 – 21.00 uur. Op donderdag 27 juni is er een oefenwedstrijd in Sneek gepland. De deelnemers mogen 3 dagen mee doen aan de Sneekweek van 4 t/m 6 augustus 2019.

Wil jij je alvast opgeven voor volgend jaar? Neem dan contact op met Berber van der Krieke via berber@sportfryslan.nl of 06 10 32 32 58.

De cursus wordt mogelijk gemaakt door Sport Fryslân en het Foppe Fonds. Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!

Lekker in de frisse lucht! Genieten!