Start Lekker Fit Fryslân! op het speciaal onderwijs

Bij ‘Lekker fit! Fryslân’ draait het niet om de kilo’s. De bedoeling van Lekker Fit is om basisschoolleerlingen op een leuke manier bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl. Het aanleren van gezonde keuzes en het belang van bewegen is belangrijk voor alle basisschoolleerlingen. Oók voor de leerlingen die om wat voor reden dan ook speciaal onderwijs volgen.

Dinsdag 17 november 2015 was de kick off van het project Lekker Fit Fryslân! speciaal onderwijs en gezonde school bij SBO Súdwester in Sneek. Sport Fryslân ondersteunt SBO Súdwester bij de uitvoering van het lesprogramma.

Vier scholen voor speciaal onderwijs (SBO Súdwester ZML Sinne,  SBO Wetterwille in Sneek en SBO It Oerset in Heerenveen) gaan om die reden een jaar lang als pilot met Lekker Fit aan de slag. Bonnie Wouda van SBO Wetterwille in Sneek: “Naast dat we de kinderen willen leren wat een gezonde leefstijl is, willen we ze er ook naar leren handelen. Sporten of bewegen en gezond eten is steeds minder een gewoonte, dat moet anders kunnen. Als school ligt daar voor ons een taak, vind ik.”

Op de pilotscholen bepaalt het team van leerkrachten samen met Sport Fryslân hoe Lekker Fit! Fryslân ingepast wordt in het schooljaar. Het werkboekje met opdrachten, dat al ontwikkeld werd voor het reguliere onderwijs, is voor het speciaal onderwijs afgestemd op het niveau van de leerlingen. Bovendien zijn de acht lessen vrij in te passen in het schooljaar, dat geeft veel mogelijkheden. Bonnie: “We denken in ieder geval aan kennismakingslessen met sportverenigingen, een gastles van een voedingsdeskundige, wellicht een kookles en beweeglessen op maat. Zoveel mogelijk met ons eigen materiaal en mensen en in een vertrouwde omgeving, dat werkt toch het prettigst voor deze kinderen.”

Een jaar lang
Na deze pilotfase van een jaar voor Lekker fit! Fryslân op het speciaal onderwijs, wordt bekeken of het lesprogramma ook voor andere scholen voor speciaal onderwijs beschikbaar wordt gesteld.

Dit bericht delen via Bericht delen via