Tjensun Muller eerste buurtcoach van Vlieland

Tjensun Muller is sinds kort de buurtcoach van Vlieland. Voor het eerst is de uitvoering van het jeugd- en sportbeleid verbonden in één functie als buurtcoach. Sport Fryslân verzorgt de coördinatie en uitvoering van het project Buurtcoach in de gemeente Vlieland 2019 – 2022.

De verbinding tussen het sport- en jeugdbeleid van de gemeente is uniek. De gemeente Vlieland wil hiermee stimuleren dat meer kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen omgeving met steun van hun ouders en hun sociale omgeving.

Inzet buurtcoach
De buurtcoach houdt zich als eerste bezig met de jeugd op Vlieland. Het organiseren van nieuwe sportieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten zijn daar een onderdeel van. Daarbij legt de buurtcoach verbindingen tussen sport en bewegen en sectoren zoals onderwijs, kinderopvang en zorg. Zijn focus ligt voornamelijk op het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Het uiteindelijke doel is om het voor alle inwoners van Vlieland mogelijk te maken om voldoende, structureel en verantwoord te bewegen.

Dit bericht delen via Bericht delen via