Verdiepingsbijeenkomsten Aangepast Sporten, meld je aan!

In september 2016 organiseerde Sport Fryslân de netwerkbijeenkomst Aangepast Sporten in Sneek. Uit die evaluatie bleek dat er behoefte is aan verdiepingsbijeenkomsten over bepaalde onderwerpen. De komende weken organiseren wij een drietal bijeenkomsten die dieper op de materie ingaan. Data en onderwerpen zijn:

1. Beweegstimulering in het Sociale Domein
Welke rol spelen sociale wijkteams in beweegstimulering van hun cliënten? Hoe bereiken ze de mensen in de buurt? En hoe wordt sport en bewegen daarbij ingezet? Ontdek in deze bijeenkomst hoe dit in Leeuwarden en Menameradiel wordt gedaan. De ‘Sportwijzer’ is een praktische tool om cliënten makkelijk te verwijzen naar sport- en beweegaanbod in de buurt. Verder wordt er ingegaan op wat belangrijk is om te weten om mensen te werven voor activiteiten. Hoe vind je de mensen en met wie werk je samen.

Datum: Donderdag 20 april 2017
Tijdstip : van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Sport Fryslân, De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen
Sprekers: Menno Schotanus (Sociaal Wijkteam Noordoost Leeuwarden)
Jennifer Batteram (Buurtsportcoach Menameradiel)

2. Leden werven en -behoud
Anno 2016 hebben veel (sport)verenigingen moeite met het behouden van hun leden. Ook de aanwas van leden stagneert en de reden daarvan is niet altijd duidelijk. Hoe kun je op een creatieve wijze omgaan met het werven en het behouden van leden? Waarom werken de methodes niet meer die vroeger wel succesvol waren? En wat is dan nu wel succesvol?
Tijdens deze avond komen onderwerpen aan de orde zoals:
– Werven en behoud van leden
– Mogelijke knelpunten, praktijkvoorbeelden, tips en adviezen

Datum: Woensdag 3 mei 2017
Tijdstip : van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Sport Fryslân, De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen
Spreker: Anne Prins (Sport Drenthe)

3. Fondsenwerving: Hoe dien ik een fondsaanvraag in?
Waar moet je op letten als je een fondsaanvraag doet? En welke fondsen zijn kansrijk voor sportstimulering voor mensen met een handicap? In deze bijeenkomst nemen we je
bij de hand bij het maken van een fondsaanvraag. Neem je idee voor een fondsaanvraag deze avond mee. Samen kijken we wat kansrijke fondsen zijn en gaan we aan de slag met jouw aanvraag. Je ontvangt tips hoe je een aanvraag indient, hoe je een begroting maakt, welke cijfers relevant zijn om aan de aanvraag toe te voegen en welke andere bijlagen nodig zijn.

Datum: Dinsdag 16 mei 2017
Tijdstip : van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Sport Fryslân, De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen
Sprekers: Marije Plantinga en Allard Donker (Sport Fryslân)

Aanmelden:
Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan hier. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor de start van de bijeenkomst.

Dit bericht delen via Bericht delen via