Voordelen en extra's

Voordelen voor de sportvereniging

1. Alles snel en makkelijk geregeld en dossier inzien via ons digitale klantportal: Sportal.
2. De dienstverlening is van BTW vrijgesteld voor verenigingen of stichtingen.
3. Uw wordt niet meer belast met tijdrovende administratie en zaken die specifieke deskundigheid vereisen.
4. Wij nemen de werkgeversrisico’s en kosten over en voeren alle wettelijke verplichtingen op de juiste wijze uit.
5. Wij hebben geen winstoogmerk.
6. Is uw sportvereniging gevestigd in: Smallingerland, Súdwest-Fryslan, Franekeradeel, Het Bildt, Achtkarspelen? Dan kunt u subsidie ontvangen voor een deel van de werkgeverspremies.

Voordelen voor de trainer

1. Snel en makkelijk je gegevens wijzigen en inzien via ons digitale portal: Sportal.
2. Zekerheid van inkomen (uitkering) in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, recht op vakantiedagen, vakantietoeslag en tijdig en correct ontvangen van het salaris.
3. Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO sportverenigingen inclusief de mogelijkheid tot deelname aan pensioenregeling.
4. Diverse personeelsvoorzieningen zoals collectieve ziektekostenverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar en Centraal Beheer Achmea.
5. Automatisch verzekerd tegen onder andere aansprakelijkheid.

Extra’s voor bestuurders en medewerkers

  • Bijdrage voor cursus of opleiding (sport of bestuurlijk gerelateerd) tot een maximum van € 250,- per jaar.
  • 50% Korting voor sportcongressen of workshops (sportgerelateerd), bijvoorbeeld het verenigingscongres of NL coach congres.
  • Member get member bonus tot € 250,-, wanneer u een nieuwe sportvereniging aandraagt en die vervolgens lid wordt.