Vacature vrijwilliger (S)Cool on Wheels

Eén van de projecten bij Sport Fryslân is het succesvolle (S)Cool on Wheels. (S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject voor leerlingen van groep 7, 8 en brugklassers. Een ervaringsdeskundige met een lichamelijke handicap laat in de klas zien hoe het is om te leven en te sporten met een beperking. De clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas en een praktijkgedeelte in de gymzaal waarbij de kinderen zelf ervaren hoe het is om te leven met een handicap. Voor het praktijkgedeelte zoeken we een enthousiaste vrijwilliger!

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die: 
– kan/wil rijden met eigen auto met geremde aanhanger naar scholen in geheel Friesland (vanaf Heerenveen)
– de rolstoelen gebruiksklaar zet in de sportzaal en na de les weer meeneemt
– assistent is van de docent (S)Cool on Wheels tijdens de praktijkles
– hand- en spandiensten kan doen voor de docent
– beschikbaar is tijdens schooluren (meestal ’s morgens ivm continurooster dat scholen vaak hebben)

Hiertegenover staat:
– leuk contact met leerlingen van 10 tot 14 jaar en docenten (S)Cool on Wheels
– een kilometervergoeding van € 0,28 per km.
– één dagdeel (vrijwilligers)vergoeding per clinic

Ben of ken jij iemand die de clinics (S)Cool on Wheels als vrijwilliger mede mogelijk maakt? Meld je dan voor donderdag 10 oktober 2019 aan bij Berber van der Krieke via berber@sportfryslan.nl of telefonisch via 06 10 32 32 58. Ook kun je contact opnemen met Berber voor meer informatie.

Dank je wel!