Oproep: Vrijwilligers gezocht voor Samen Actief Wolvega

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor een prachtig doel? Meld u zich dan aan voor het project Samen Actief van Buurtsportwerk Weststellingwerf en Sport Fryslân. Samen Actief heeft als doel het bevorderen van gezond ouder worden voor de inwoners van Wolvega in de leeftijd van 65-85 jaar. We vragen uw beschikbaarheid in week 44 (max. 9 uren, verdeeld over 3 ochtenden).

Samen Actief

Samen Actief is een programma dat zich richt op zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 65-85 jaar. Het doel van Samen Actief is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de doelgroep. Om dit te realiseren ligt de nadruk in het programma op:
– het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen.
– op het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen opvangen.
– op het kunnen beschikken van sociale vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Aanpak
Het Samen Actief programma bestaat uit het werven van deelnemers en het screenen van de deelnemers op fitheid, eenzaamheid en veerkracht en het uitvoeren van het bewegingsprogramma. De
Samengevat verloopt het programma in 4 fases:
1. Uitnodiging per brief van de gemeente
2. Werven van deelnemers via een huis aan huis benadering door vrijwilligers
3. Fittest inclusief screening
4. Beweegprogramma voor 30 weken

Wij vragen uw inzet bij fase 2 en 3. Als vrijwilliger bezoekt u wijkgericht, de doelgroep huis aan huis. Hierbij gaat u aan de deur een kort gesprek aan met de bewoner. U attendeert de bewoner op de brief van de gemeente voor deelname aan Samen Actief en motiveert hen om deel te nemen aan de fittest en het beweegprogramma.

Start Samen Actief
Op woensdag 31 oktober ontvangen we u (natuurlijk met een kopje koffie) om 9.00 uur bij Woonzorgcentrum LindeStede (Steenwijkerweg 49, Wolvega. Hier lichten wij u graag in wat u kunt verwachten, wat u moet vragen aan de deur, hoe u mensen kunt motiveren om deel te nemen en welke adressen u mag bezoeken. U krijgt ook een badge zodat u zichtbaar bent als medewerker van Samen Actief.

Aanmelden
Zet u zich als vrijwilliger in om de doelgroep te enthousiasmeren om mee te doen aan Samen Actief? Meld u zich dan voor 14 oktober aan via marije@sportfryslan.nl of telefonisch via 06 51 75 12 07.
Vermeld daarbij uw:
– Naam
– Telefoonnummer
– Mailadres
– Leeftijd
Wanneer u vragen heeft kunt u ook bij Marije terecht.

Uw inzet wordt erg gewaardeerd.