Wat betekenen de nieuwe Coronamaatregelen voor de sport?

Update bericht 13 november 2021:

Het demissionair kabinet heeft per 13 november 18.00 uur nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Sinds 6 november geldt al: Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.
Let op: er is een uitzondering voor personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen(sport)locaties wel een CTB tonen.

De belangrijkste coronaregels vanaf 6 november:

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De volgende regels gelden:

  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines (met uitzondering van afhaal), kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.
  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
  • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden
Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden in de professionele- en amateursport. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten
Sportkantines zijn vanaf 20 uur gesloten. Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht is. Inclusief terras (met uitzondering van afhaalhoreca, daar geldt wel een mondkapjesplicht), kleedkamers en andere binnenvoorzieningen.

Horeca-sporten
Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dus is de sportbeoefening echt binnen in de horeca, zoals darts of biljart in een café? Dan is het coronatoegangsbewijs verplicht.

Hoe kunnen gemeenten sportaanbieders ondersteunen?
Voor veel sportclubs en andere sportaanbieders is de CTB-check een behoorlijke uitdaging. De vele vrijwilligers en professionals in de sport doen al ruim 1,5 jaar enorm hun best om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te houden. Juist nu is sporten en bewegen een onderdeel van de oplossing.

De gemeenten in Friesland denken na over hoe ze de sportclubs en sportaanbieders op de juiste manier kunnen helpen. Neem daarom contact op met je gemeente.

Vragen?
De komende dagen komen er vast en zeker vragen bij je op, maar ook op landelijk niveau. Heb je een vraag? Bekijk dan eerst de FAQ op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Deze site wordt bijgewerkt wanneer er praktische vragen komen. Mocht je daar je antwoord niet vinden, neem dan contact op met ons via hulpvoorclubs@sportfryslan.nl of één van onze verenigingsadviseurs uit jouw gemeente.

Dit bericht delen via Bericht delen via