Wat betekenen de nieuwe Coronamaatregelen voor de sport?

Update bericht 18 februari 2022:

Corona en sport
Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend. Wedstrijden in competitie verband zijn toegestaan. Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Richtlijnen algemeen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  • verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
 • Iedereen mag overdag en ’s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie;
 • Wedstrijden zijn onderling en tegen andere clubs toegestaan;
 • Kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open;
 • Sportkantines mogen open tot 01.00 uur;
 • Georganiseerd sporten buiten in de openbare ruimte is toegestaan met inachtneming van 1,5 meter afstand;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en
  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

1,5 Meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 01.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Voor het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst:
  • Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;
  • Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van de 1,5 meter afstand niet meer verplicht;
 • Indien er sprake is van placering geldt er geen bezoekersnorm meer;
 • Indien er sprake is van ongeplaceerde activiteiten geldt een bezoekersnorm van 500 personen;
 • Op locaties van meer dan 500 personen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsen nog wel verplicht.

 

Coronatoegangsbewijs

 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor: georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden;
 • Op buitensportlocaties is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten;
 • Voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor publiek bij amateursport binnen vanaf 18 jaar en voor publiek bij professionele sportwedstrijden (topcompetities binnen en buiten vanaf 13 jaar;
 • Bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.

 

Het coronatoegangsbewijs (CTB) is niet verplicht voor:

 • mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de locatie moeten verrichten (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, rijouders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

 

Mondkapjesplicht

 • in ruimten voor meer dan 500 mensen waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.

 

Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en mogen open van 05.00 tot 01.00 uur. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen in een locatie van meer dan 500 mensen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

 

Vereniging en accommodatie

Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier.

Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;

 • Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • Maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • Spreek als beheerder/exploitant van een Multi port locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie
 • Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

 

Trainer/coach

 • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na de sportactiviteit;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 

Eventuele besmetting

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 

Nuttige links en contacten
Voor actuele informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we je naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

 

Bronnen:

Rijksoverheid – Corona en Sport 
NOC*NSF veelgestelde vragen 
NOC*NSF Sportprotocol

 

Dit bericht delen via Bericht delen via